You are currently viewing Programul lucrărilor de infrastructură rutieră din județul Dâmbovița, în perioada 4 – 8.07.2022

Programul lucrărilor de infrastructură rutieră din județul Dâmbovița, în perioada 4 – 8.07.2022

COMUNICAT DE PRESĂ

Consiliul Judeţean Dâmboviţa informează participanţii la traficul rutier că, în perioada 4 – 8 iulie 2022, va efectua, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități de infrastructură rutieră:

 1. Covor bituminos pe DJ 711C Băleni – DJ 711, km 6+869 – 8+810
 2. Covor bituminos pe DJ 715 Buciumeni – Bezdead, km 2+800 – 3+791
 3. Întreținerea îmbrăcămintei asfaltice pe DJ 715 Buciumeni – Bezdead
 4. Refacerea podului peste Ialomița, în comuna Moroeni, pe DJ 714, platoul Padina, punctul

Diana – variantă provizorie

 1. Șanțuri, rigole pavate, podețe laterale pe DJ 702M Gheboaia – Tătărani
 2. Semnalizare rutieră: montare de indicatoare rutiere și alte elemente pentru siguranța circulației
 3. Punere în siguranță a DJ 702, în zona obiectivului ,,Modernizare DJ 702, limită jud. Argeș –

Cândești-Deal – Cândești-Vale”

 1. Modernizarea DJ 711 Târgoviște – Comișani – Băleni, km 0+000 – 16+000, L = 16,00 km
 2. Modernizarea DJ 711 Cojasca – Bujoreanca (DN 1A), km 35+350 – 40+830
 3. Modernizarea DJ 711, sectorul Băleni – Dobra – Bilciurești – Cojasca, km 16+000 – 35+350,

L = 19,350 km

 1. Modernizarea DJ 101B, Butimanu – Niculești – limită județ Ilfov, km 0+000 – 8+135
 2. Modernizarea DJ 720B, Ulmi – Nisipuri – Gura Ocniței, km 0+572 – 6+384, L = 5,812 km
 3. Reabilitarea / modernizarea DJ 503 pe traseul limită județ Teleorman – Șelaru – Fierbinți,

km 87+070 – km 95+532 (8,462 km) și DJ 611, pe traseul Fierbinți – Vișina – Petrești,

km 22+000 – km 41+694 (19,694 km)

 1. Podul pe DJ 711E, la km 3+680, peste râul Ialomița, la Ibrianu
 2. Modernizarea DJ 702, limită județ Argeș – Cândești-Deal – Cândești-Vale
 3. Amenajare de șanțuri, trotuare și podețe de acces în curți, comuna Poiana – str. Principală
 4. Modernizarea DJ 714, sector Bolboci – contur Lac Bolboci – Cheile Tătarului, km 24+366-29+900