You are currently viewing Claudia Gilia: pentru urgentarea lucrărilor la infrastructura de irigații se dorește suplimentarea numărului de angajați din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare

Claudia Gilia: pentru urgentarea lucrărilor la infrastructura de irigații se dorește suplimentarea numărului de angajați din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare

În cadrul ședinței Comitetului interministerial pentru gestionarea efectelor produse de schimbările climatice în agricultură, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a evidențiat măsurile care au fost luate pentru gestionarea efectelor produse de schimbările climatice în agricultură, anunță prefectul județului Dâmbovița, Claudia Gilia. Printre principalele măsuri anunțate se numără acordarea diferenței la subvenția pentru motorină, crearea unui nou produs de garantare menit să sprijine fermierii, dar și multiple investiții în sistemele de irigații. În acest sens, prefectul județului anunță că, pentru urgentarea lucrărilor de execuție a infrastructurii, MADR lucrează împreună cu Ministerul Muncii la un memorandum pentru suplimentarea numărului de angajați din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

Principalele măsuri luate sunt:

🚩Constituirea comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor generate de fenomenele periculoase, ca urmare a secetei pedologice, în baza Ordinului comun al MADR și MAI. În acest fel, fermierii pot valorifica pentru furajarea animalelor culturile afectate de secetă și pot încasa și banii din subvențiile aferente terenurilor respective;
🚩Adoptarea hotărârii de guvern privind acordarea diferenței la subvenția pentru motorină. Valoarea ajutorului de stat acordat sub formă de rambursare este de 27.894.255 lei pentru un număr de 12.871 beneficiari și o diferență de cantitate de motorină determinată cu acciza redusă de 17.113.093,168 litri;
🚩Facilitarea accesului la creditare, prin crearea unui nou produs de garantare menit să sprijine fermierii, Programul „De trei ori Subvenția”, realizat în parteneriat cu CEC Bank și cu Fondul de Garantare a Creditului Rural;
🚩S-a solicitat la Comisia Europeană și a fost aprobată acordarea avansului pentru plățile directe la un nivel de 70% și 85% pentru măsurile de mediu și climă din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2022;
🚩Adoptarea Hotărârii de Guvern privind modificarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații și a infrastructurii de desecare și drenaj din România, în vederea adaptării agriculturii la schimbările climatice și reducerea efectelor acestora asupra producției agricole, suma destinată este de 1,5 miliarde euro, reprezentând fonduri de la bugetul național, care vor fi alocate până în anul 2027;
🚩S-au prevăzut investiții noi în infrastructura secundară de irigații din fonduri UE, în valoare de 400 milioane euro, prin Planul Național Strategic 2023-2027;
🚩S-au prevăzut investiții în sisteme locale de irigații din fonduri UE, în valoare de 100 milioane euro, prin Planul Național Strategic 2023-2027;
🚩S-au prevăzut investiții privind procesarea produselor agroalimentare în vederea obținerii de produse cu valoare adăugată în sumă de 424 mil. euro, prin Planul Național Strategic 2023-2027;
🚩Înființarea unui Colectiv multidisciplinar pentru elaborarea unui ghid de bune practici care să indice tehnologii și soiuri adaptate la noile condiții climatice;
🚩Înființarea Grupului de lucru privind gestionarea efectelor produse de schimbările climatice.

AUTOR: F.S.