You are currently viewing DAS Târgoviște va amenaja un centru social integrat, destinat persoanelor vârstnice, și o cantină de ajutor social

DAS Târgoviște va amenaja un centru social integrat, destinat persoanelor vârstnice, și o cantină de ajutor social

Direcţia de Asistență Socială Târgoviște, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Amenajare
centru social integrat pentru persoane vârstnice și cantină de ajutor sociaľ”, cod SMIS: 153242, finanţat prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9: ,Sprijinirea regenerării economice și sociale a
comunităţilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1: Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunităţii.”

Contractul de finanţare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și cu Organismul
Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de organism intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 4.173.868,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de
2.328.235lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea serviciilor sociale existente la nivelul Municipiului
Târgoviște, prin amenajarea unui centru social integrat destinat persoanelor vârstnice și cantină de ajutor social,
care va deservi unui număr de 28 persoane vârstnice și 550 persoane asistate care vor beneficia de hrană caldă
sau pachete cu alimente.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
-asigurarea de servicii de specialitate pentru 28 persoane vârstnice singure;
-furnizarea hranei calde pentru 400 persoane asistate și pachete cu alimente pentru 150 persoane, săptămânal;
-dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul Municipiului Târgoviște.

Durata de implementare a proiectului este de 16 luni, din 06/09/2022 până în 31/12/2023.

Informați suplimentare se pot obține la: Direcţia de Asistenţă Socială Târgoviște
Marcela Iordache, tel. 0731023859,
email: proiecte@das-targoviste.ro