You are currently viewing Primăria Moreni a depus proiectul pentru un Centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar

Primăria Moreni a depus proiectul pentru un Centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar

Un nou proiect depus de primăria Moreni vizează un oraș mai curat. Este vorba despre un Centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar depus după deschiderea s-a deschis apelului din PNRR, Componenta C3 – Managementul deșeurilor.

Valoarea proiectului „Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în municipiul Moreni, județul Dâmbovița” este de 4.558.786,51 lei, finanțarea fiind 100% asigurată din fonduri europene.

Proiectul urmărește dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin crearea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Activitățile propuse prin proiect vor cuprinde investițiile necesare înființării unui centru de colectare prin aport voluntar ce vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de grădină, deșeuri din construcții și demolări”, informează administrația locală din Moreni.

AUTOR: F.S.