You are currently viewing Bucureștenii din Sectorul 5 care nu își plătesc datoriile la bugetul local vor rămâne fără locurile de parcare închiriate de la primărie

Bucureștenii din Sectorul 5 care nu își plătesc datoriile la bugetul local vor rămâne fără locurile de parcare închiriate de la primărie

Primăria Sectorului 5 a anunțat pe Facebook că locuitorii din sector care nu își plătesc datoriile la bugetul local vor rămâne fără locul de parcare închiriat de la Administrația Domeniului Public.

Potrivit Hotârârii 184/25.11.2015 a Consiliului Local Sector 5, valabilitatea contractului de închiriere a locului de parcare de reședință va fi prelungit de drept, pentru încă un an fiscal, dacă utilizatorul:

– nu înregistrează obligații către bugetul local restante la data de 31 decembrie a anului anterior

– achită integral până la 31 martie taxa de parcare aferentă anului în curs
Nerespectarea prevederilor de mai sus atrage rezilierea de drept a contractului la data expirării lor. Restanțele pot fi compuse din taxe, impozite și amenzi.

,,Cererile pentru închirierea unui loc de parcare de reședință pot fi depuse începând cu data de 16 ianuarie 2023, pe platforma parcari.sector5.ro.

Persoanele care înregistrează debite restante la bugetul local pe anul precedent vor avea contractul de închiriere a locului de parcare reziliat.

Persoanele care nu au restanțe, beneficiază de prelungirea automată a contractului de parcare și pot achita contravaloarea contractului închiriere a locului de parcare până la data de 31 martie 2023″, anunță reprezentanții Primăriei.

Persoanele care nu au restanțe beneficiază de prelungirea automată a contractului de parcare și pot achita contravaloarea contractului închiriere a locului de parcare până la data de 31 martie 2023.

Totodată, Primăria Sectorului 5 anunță că până pe data de 15 ianuarie 2023 activitatea cu publicul a Serviciului Parcaje Auto de Reședință este suspendată.

Editor: I.F.A.