You are currently viewing CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR, LA MORENI

CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR, LA MORENI

Un nou proiect a fost câștigat de municipalitatea morenară. Este vorba despre ,,Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în municipiul Moreni, județul Dâmbovița”. Valoarea proiectului este de 4.558.786,51 lei, finanțarea fiind 100% asigurată din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Prin implementarea acestuia se urmărește dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient prin crearea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Activitățile propuse prin proiect vor cuprinde investițiile necesare înființării unui centru de colectare prin aport voluntar ce va asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de grădină, deșeuri din construcții și demolări.

AUTOR: F.S.