You are currently viewing Activități de prevenire a consumului de alcool, tutun și droguri, pentru populația cu multiple vulnerabilități din comuna Cornățelu

Activități de prevenire a consumului de alcool, tutun și droguri, pentru populația cu multiple vulnerabilități din comuna Cornățelu

Specialiştii Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa desfășoară o serie de activități de prevenire a consumului de alcool, tutun și droguri, pentru populația cu multiple vulnerabilități din comuna Cornățelu, în cadrul unui proiect cofinanțat din Fondul Social European.

La nivelul comunității dâmbovițene, în perioada 2019 – 2023, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății implementează, prin reprezentanții din teritoriu, proiectul ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale”.

În cadrul acestuia, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Dâmboviţa realizează, la solicitarea și în colaborare cu instituțiile implementatoare, o serie de activități de prevenire adresate elevilor și părinților, precum și tinerilor aflați în căutarea unui loc de muncă, ce au drept scop creșterea influenței unor factori de protecție față de consumul substanțelor psihoactive (creșterea nivelului de informare cu privire la riscurile asociate consumului de droguri, activități de petrecere a timpului liber în mod sănătos, abilități de luare a deciziilor responsabile, modalități de comunicare eficientă părinte – copil, etc).

Scopul proiectului este acela de a dezvolta rețeaua de servicii comunitare integrate pentru persoanele afectate de sărăcie ce beneficiază de servicii medico-socio-educaționale adaptate tuturor nevoilor identificate, de la cele de sănătate, la cele sociale sau de educație, până la formare și ocupare profesională, locuire, etc.

Printr-o astfel de abordare se dorește creșterea accesului persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din comunitatea vizată la astfel de servicii, precum și impactul serviciilor furnizate, dar mai ales creșterea șanselor de ieșire din starea de vulnerabilități multiple a acestei categorii de persoane.

AUTOR: F.S.