You are currently viewing Municipiul Târgoviște va beneficia, prin PNRR, de fonduri în valoare de 5,8 milioane de lei, pentru construirea de insule ecologice

Municipiul Târgoviște va beneficia, prin PNRR, de fonduri în valoare de 5,8 milioane de lei, pentru construirea de insule ecologice

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Târgoviște, martie 2023
CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

Beneficiar: UAT Municipiul Târgoviște
Titlu apel de proiecte: PNRR/2022/C3/S/I.1.B Construirea de insule ecologice digitalizate

Obiectivele proiectului:
Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.
Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.
Prin proiect se propune înființarea și dotarea a 100 insule ecologice digitalizate supraterane încasetate cu 5 containere de câte 1.1 metri cubi pentru colectarea separată a deșeurilor municipale (deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale).
Valoarea totală a proiectului: 5.854.205 lei.
Data începerii și finalizării proiectului: 09.03.2023 – 31.12.2024.
Codul proiectului: C3I1B0122000015.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Târgoviște 130011, Str. Revoluției nr. 1-3,
Tel. (0245)613928; (0245)611378; Fax (0245)217951,
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro