You are currently viewing Proiecte majore, aflate în derulare, în comuna Băleni

Proiecte majore, aflate în derulare, în comuna Băleni

Primarul comunei dâmbovițene, Florea Mușat, a postat, astăzi, pe pagina sa de socializare, un bilanț al principaleleor proiecte accesate de administrația locală prin Planul Național de Redresare și Reziliență și a proiectelor aflate în derulare, la nivel local, printre caesta unul prioritar fiind extinderea intravilanului, printr Planul Urbanistic General.

Astfel, edilul anunță că au fost semnate contractul privind Reabilitarea moderată a clădirilor publice (capacul Liceului Tehnologic), în valoare de 1.902.213,98 lei, fără TVA și contractul de finanțare, în valoare de 3.830.913,04 lei fără TVA privind „Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar”.  Aceste două noi proiecte deja au intrat la proiectare si după 60 de zile se vor licita lucrările.

Un alt obiectiv nou este „Înființare unei subunități SMURD pompieri”, în comună, cu finanțare de la Guvernul României. Aceasta se va construi, lângă Dispensarul medical situat la Școala profesională. Finanțarea obiectivului subunități se face de Guvernul României iar primăria va pune la dispoziție terenul de 2721 mp, în mod gratuit.

Celelalte investiții începute anii trecuți sunt in următorul stadiu, mai anunță rdilul:

Dispensarul medical este finalizat si in prezent se lucrează la alimentare cu energie electrică și gaz natural!

Investiția “Ateliere Liceul Tehnologic “este realizată in procent de 95% acum se lucrează la finisări exterioare

Investiția “Grădiniță cu program prelungit “ este realizată in procent de 55% și va trebui scos la licitație restul de executat fiindcă firma constructoare este in insolvență!

Investiția „Înființare de apă potabilă și apă uzată” este in întârziere, datorită lipsei de materiale pe piața internă (dar a fost rezolvată) și in săptămâna viitoare va începe construcția Stației de epurare și a Gospodăriei de apă potabilă. Lucrările de săpătură pe Gornoveni, Nucet si Băcani vor începe in cel mai scurt timp. Investiția trebuie realizată până la data de 1 Octombrie 2023.

Investiția „Modernizare și dotare Primăria Băleni”, in valoare de 5.607.499,64 lei , fără TVA, va începe in acest an, cu finanțare de la Guvernul României. Licitația publică realizată de Compania Națională de Investiții este finalizată, urmând să se stabilească firma constructoare.

Investiția „Reabilitare Cămin Cultural, în satul Băleni Sârbi” va începe curând, fiind semnat contractul de lucrări după licitația publică.

Va începe și Investiția „Amenajare Șanțuri și podețe pe Șoseaua Nucetului”, cu o valoare de 820. 500 lei, fără TVA, in cel mult trei luni.

Celelalte investiții, „Acces pietonal pentru elevi la Liceul Tehnologic și Grădiniță”, „Amenajare canal de scurgere ape pluviale in zona burlaci (poiană)”, sunt realizate și trebuiesc pregătite pentru recepție.

Un alt obiectiv major pentru comunitatea din Băleni este realizarea Planului Urbanistic General, lucrare realizată și aflată in stadiul de avize, precizează Florea Mușat. Edilul adaugă că „sarcina și răspunderea mea, ca primar, conform legii, a fost identificarea extinderii intravilanului comunei Băleni. Propunerea mea de extindere prin Planul Urbanistic General va fi supusă consultării publice, înainte de a fi aprobată de Consiliul Județean, Consiliul local Băleni si Ministerul Dezvoltării. Vă informez că am propus extinderea intravilanului pe suprafețe mult extinse, pentru toate zonele.”

AUTOR: F.S.