You are currently viewing Dâmbovița: 674 de locuri de muncă disponibile  pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

Dâmbovița: 674 de locuri de muncă disponibile pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

COMUNICAT DE PRESĂ

Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă, în baza de date a AJOFM Dâmboviţa sunt înregistrate astăzi 674 de posturi vacante, din care pentru:

  • studii superioare – 26;
  • persoanele calificate in diverse meserii – 611;
  • muncitori necalificati –37

Dintre acestea menţionăm:

– agent securitate, ajutor bucătar, cameristă hotel, brutar, agent curățenie, electrician întreținere și reparații, excavatorist, confecționer articole textile, mașinist la mașini pentru terasamente, operator calculator, manipulant mărfuri, croitor, lucrător comercial, lucrător bucătărie, operator extracție gaze,  mecanic auto, lăcătuș mecanic, stivuitorist, bucătar, vânzător, operator mașini – unelte, ospătar, ambalator manual, montator subansamble, pizzar, barman, instalator, operator mase plastice, presator metale la rece, mașinist pod rulant, macaragiu, laminator, frezor universal, sudor, patiser, consilier juridic, contabil, inginer  metalurg, agent vânzări, ofițer bancar credite, inginer construcții civile, inginer chimist, inginer automatist, specialist în domeniul sănătății și securității în muncă, inginer mecanic, inginer geolog, inginer în industria electroenergetică, inginer de cercetare în horticultură, muncitor necalificat în domenii de activitate precum: metalurgie, agricultură, confecții textile și construcții. 

Detalii suplimentare se pot obţine:

-site: www.anofm.ro – ajofm dambovita – locuri de muncă vacante;

Telefon: 0245/620635

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița