You are currently viewing „Școala altfel”, la Judecătoria Târgoviște, pentru elevi ai Școlii Coresi

„Școala altfel”, la Judecătoria Târgoviște, pentru elevi ai Școlii Coresi

„Școala altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor. Programul are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia fiecărei unități de învățământ, conform ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice privind structura anului școlar, valabil în anul școlar respectiv. Inițiat în 2016, acet proiect are o amploare tot mai mare de la un an la altul și le oferă elevilor posibilitatea de a învăța în afara claselor, prin experiență directă și socializare.

Anul acesta, în ciuda protestului care are loc, la nivel național, elevii Școlii Coresi din Târgoviște au avut parte de o experiență inedită, la  Judecătoria Târgoviște. Aceștia au avut acces într-o sală reală de judecată, unde au dezbătut și soluționat o speță ipotetică. Cei mici și-au asumat cu încântare rolurile de judecător, grefier, avocat și procuror și le-au interpretat cu multă implicare.

AUTOR: F.S.