You are currently viewing În pepiniera de la Sturzeni se pregătește puiet pentru campaniile de împăduriri

În pepiniera de la Sturzeni se pregătește puiet pentru campaniile de împăduriri

În Ocolul Silvic Sturzeni din cadrul Direcției Silvice Dâmbovița, sunt amenajate pe arii extinse pepiniere silvice cantonale. Cea mai mare parte a puieților forestieri produși aici este folosită în campaniile de împăduriri.

Regia Națională a Pădurilor Romsilva anunță că produce anual în cele 7 pepiniere centrale și 580 de pepiniere silvice ale ocoalelor silvice circa 32 de milioane de puieți forestieri, din 60 de specii, majoritatea fiind folosiți în campaniile de împăduriri de primăvară și toamnă.

În ultimii cinci ani, Regia Națională a Pădurilor Romsilva a regenerat 72.545 hectare în fondul forestier proprietatea publică a statului, din care 48.217 hectare prin regenerări naturale și 24.328 hectare prin lucrări de împăduriri, plantând 132,9 milioane de puieți forestieri.

AUTOR: F.S.