You are currently viewing A fost actualizat Nomenclatorul domeniilor și specializărilor universitare

A fost actualizat Nomenclatorul domeniilor și specializărilor universitare

Lista specializărilor/programelor de studii universitare în instituțiile de învățământ superior din România, în anul 2023-2024, a fost actualizată cu o serie de noi specializări, potrivit unei hotărâri publicate în Monitorul Oficial. Este vorba despre Hotărârea nr. 650 din 3 august 2023 pentru modificarea anexelor nr. 1—6 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2023. Peste 70 de specializări intră în lichidare din anul 2023-2024, potrivit sursei citate.

Specializările nou introduse în Nomenclator sunt cuprinde în nota de fundamentare. Pe lângă cele din primăvară, care includeau specializarea “Operațiuni de intelligence”, domeniul de licență Științe militare, informații și ordine publică este completat cu o serie de alte specializări, legate de managementul tehnic militar. Acestea sunt:

  • „Managementul sistemelor tehnice de tancuri și auto” se înființează în cadrul domeniului de licență Științe militare, informații și ordine publică.
  • „Managementul sistemelor tehnice de geniu” se înființează în cadrul domeniului de licență Științe militare, informații și ordine publică;
  • „Managementul sistemelor tehnice de apărare C.B.R.N” se înființează în cadrul domeniului de licență Științe militare, informații și ordine publică;
  • „Managementul sistemelor speciale de protecție și pază” se înființează în cadrul domeniului de licență Științe militare, informații și ordine publică.

Pe lângă acestea, două noi specializări sunt introduse în Nomenclator:

  • „Securitate cibernetică” se înființează în cadrul domeniului de licență Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale;
  • „Inteligență artificială” se înființează în cadrul domeniului de licență Informatică.

Editor: I.F.A.