You are currently viewing Pași importanți către digitalizarea serviciilor oferite de Primăria Moreni

Pași importanți către digitalizarea serviciilor oferite de Primăria Moreni

În aceste zile, au loc noi runde de analize tehnice, consultări și prezentări ale sistemului de servicii electronice cu responsabilii din Primăria municipiului Moreni și prestatorul de servicii care implementează soluțiile și sistemul de servicii on-line.

Acestea vor fi disponibile pentru cetățeni în cadrul proiectului „Platformă integrată privind simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Moreni”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și derulat de autoritățile morenare, în vederea simplificării procedurilor administrative și a asigurării unei transparențe cât mai mari a activității instituției.

Astfel, cetățenii ar urma să beneficieze de aplicația mobilă Municipiul Moreni (care va fi disponibilă pentru descărcare atât în Magazin Play, cât și în App Store) și de un portal pentru accesarea tuturor serviciilor publice on-line din spațiul privat virtual al cetățeanului în relația cu Primăria (solicitare informații, depunerea de cereri, plata tuturor taxelor în sistem securizat on-line, vizualizarea în timp real pentru stadiul solicitărilor și multe alte funcționalități digitale), iar funcționarii publici vor avea un sistem integrat și baze de date interconectate astfel încât cetățenii să primească cât mai repede răspunsul la cererile adresate instituției și pentru asigurarea unui flux informațional centralizat.

Cu alte cuvinte, cetățenii vor putea obține toate documentele on-line, în conformitate cu actele normative care reglementează domeniile de competență ale administrației publice locale.

AUTOR: F.S.