You are currently viewing Aveți câini periculoși sau agresivi? Iată ce trebuie să știți!

Aveți câini periculoși sau agresivi? Iată ce trebuie să știți!

Polițiștii de la protecția animalelor atrag atenția asupra măsurilor pe care trebuie să le adopte deținătorii de animale periculoase pentru a fi prevenit orice atac sau eveniment negativ!

Polițiștii vă informează cu privire la faptul că proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor periculoși sau agresivi trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani, capacitate deplină de exercițiu și să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei.

În plus, pe lângă îndeplinirea condițiilor de mai sus, aceștia au obligația să depună la sediul poliției în a cărei rază este situat imobilul în care este deținut câinele o adeverință eliberată de Asociația Chinologică Română din care să rezulte încadrarea câinilor periculoși, precum și o declarație pe proprie răspundere.

De asemenea, proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor au obligația să inscripţioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul „Câine periculos” sau, după caz, „Câine agresiv”, printr-o plăcuţă.

Polițiștii subliniază că deținătorii/ proprietarii răspund penal pentru săvârșirea următoarelor fapte:

– neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau de deţinătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, dacă atacul a avut loc;

– fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, precum şi de a participa cu câini la astfel de lupte

– introducerea în țară sau comercializarea câinilor periculoși din categoria I;

IPJ DÂMBOVIȚA