You are currently viewing Anunț privind „Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând comunei Bezdead”

Anunț privind „Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând comunei Bezdead”

COMUNICAT DE PRESĂ

Comuna Bezdead, titulara a planului ” Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand comunei Bezdead, UP I Bezdead, judetul Dambovita”, in amplasamentul situat pe raza UAT Bezdead (359,28 ha), UAT Varfuri (41,67ha), judetul Dambovita si UAT Talea (15,81), judetul Prahova, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 14.09.2023, urmand ca planul propus sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu.

Comentarii privind decizia etapei de incadrare se primesc in scris la sediul APM DAMBOVITA, str Calea Ialomitei, nr 1, jud Dambovita, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Primăria Comunei Bezdead