You are currently viewing Salariile angajaților ministerului Finanțelor, Fiscului și Autorității Vamale Române vor fi stabilite prin ordin de ministru

Salariile angajaților ministerului Finanțelor, Fiscului și Autorității Vamale Române vor fi stabilite prin ordin de ministru

Ministerul Finanțelor pregătește o  schimbare cu privire la salarizarea angajaților din minister, din ANAF și din Autoritatea Vamală Română. Salariile acestora vor fi stabilite prin ordin de ministru, prin derogare de la legea salarizării.

Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de Ordonanță de Urgență pus în transparență publică pe site-ul ministerului Finanțelor. În documentul care prevede înființarea a două noi structuri de specialitate – una pentru pentru monitorizarea execuției bugetare și una care se va ocupa un nou regulament european privind instituirea unui mecanism de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM) – este menționată și această derogare.

“Art.XI (1) În aplicarea prevederilor art. 6 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin derogare de la prevederile art.9 din Legea nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru eliminarea inechităților, discriminărilor și/sau discrepanțelor de ordin salarial existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în sistemul finanțelor publice ca urmare a punerii în executare a hotărârilor judecătorești, ministrul finanțelor emite ordin.

(2) În înțelesul alin. (1), prin sistemul finanțelor publice se înțelege Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală și structurile subordonate acesteia și Autoritatea Vamală Română.

(3) Metodologia și criteriile care stau la baza stabilirii drepturilor salariale luând în considerare hotărârile judecătorești potrivit prevederilor alin.(1) se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor, pe baza unei analize realizată de către Ministerul Finanțelor împreună cu Agenția Națională pentru Administrarea Fiscală, structurile subordonate acesteia, și Autoritatea Vamală Română cu respectarea principiilor și a sistemului ierarhizării funcțiilor publice, între instituții publice, potrivit Legii – cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

(4) După punerea în aplicare a prevederilor alin.(1), nu se mai plătesc alte categorii de drepturi salariale care nu sunt prevăzute prin acte normative în vigoare.”

Editor: I.F.A.