You are currently viewing CAS Dâmbovița prezintă calendarul de contractare, pentru luna octombrie

CAS Dâmbovița prezintă calendarul de contractare, pentru luna octombrie

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Dâmbovița organizează sesiune de contractare pentru asistența medicală primară. Acesta se va desfășura conform următorului calendar:

1. 25.10.2023 Perioada de transmitere in format electronic (PDF) a cererilor si a documentelor necesare incheierii contractelor;
3. 26.10.2023 Afisarea listei cu dosarele respinse la contractare, prin afisarea la sediul CAS Dambovita si pe site-ul www.casdb.ro;
4. 27.10.2023 Termenul limita de depunere a contestatiilor in cazul cererilor de contractare respinse;
5. 30.10.2023 Comunicarea modului de solutionare a contestatiilor;

6. 31.10.2023 Finalizarea procesului de contractare prin semnarea contractelor.

Documentele necesare incheierii contractelor se transmit in format electronic asumate, fiecare in parte, prin semnatura electronica extensa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor.
Lista documentelor necesare contractarii poate fi consultata accesand pagina web a CAS Dambovita, www.casdb.ro in sectiunea “FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE -Informatii si anunturi contractare – Informatii si anunturi contractare 2023” (aici).

AUTOR: F.S.