You are currently viewing Aunț important al ISU Dâmbovița privind avizarea pentru securitatea la incendiu

Aunț important al ISU Dâmbovița privind avizarea pentru securitatea la incendiu

Anunț important al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița. Începând cu prima zi a anului 2024, documentațiile pentru obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu/protecție civilă se vor depune exclusiv online.

Având în vedere prevederile art. 8 și 9 din OUG nr. 41 din 28 iunie 2016 cu modificările ulterioare, privind stabilirea unor măsuri de simplificare a procedurilor administrative la nivelul administrației publice centrale și locale și ale O.M.A.I. nr. 180/2022 cu modificările ulterioare, începând cu data de 01.01.2024, depunerea și analiza documentațiilor se vor realiza exclusiv online.

Astfel, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița aduce la cunoștința instituțiilor, operatorilor economici, unităților administrativ – teritoriale din județ și persoanelor fizice, faptul că, începând cu 1 ianuarie 2024, solicitările din domeniul avizării/autorizării privind securitatea la incendiu/protecție civilă se vor depune exclusiv în format electronic, pdf. sau word, cu semnătură electronică a beneficiarilor sau a proiectanților/verificatorilor/experților tehnici atestați, după caz.

AUTOR: F.S.