You are currently viewing Filiala Târgoviște a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România are o nouă conducere

Filiala Târgoviște a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România are o nouă conducere

COMUNICAT DE PRESĂ

În a doua jumătate a acestui an, a avut loc Adunarea Generală a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România –Filiala Târgoviște, la sediul Filialei din clădirea Institutului de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară al Universităţii “Valahia” din Târgovişte (ICSTM-UVT). În cadrul acestei întruniri au avut loc alegeri, în urma cărora au fost desemnați: prof.univ. emerit dr. Ion V. POPESCU – membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România-Secția Fizică (AOȘR-SF), membru fondator și director de onoare al ICSTM-UVT, în calitate de președinte al filialei, prof. univ. dr. Gheorghe Valerică CIMPOCA – membru corespondent al AOȘR- Secția Fizică (vicepreședinte) și prof.univ.dr. Cristinel MORTICI – membru corespondent al AOȘR- Secția Matematică (secretar științific).

În cadrul adunării s-au purtat discuții privind manifestările științifice organizate de AOȘR – Filiala Târgoviște. Ca activități recente menționăm:

– sesiunea de comunicări științifice studențești ,,Implicațiile științelor în viața de zi cu zi”, organizată în luna iunie 2023, de către Facultatea de Științe și Arte a Universității „Valahia” din Târgoviște. În cadrul sesiunii s-a desfășurat o masa rotundă, cu tema ,,Energia nucleară – Energia curată”, la care a participat ca invitat prof. univ. em. dr. Ion V. POPESCU MT-AOȘR, în calitate de specialist în domeniul Fizicii nucleare.

– conferința „Materiale avansate cu amprentă ecologică redusă” organizată în perioada 28-29 septembrie 2023, de către Universitatea „Valahia” din Târgovişte, în parteneriat cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România-Filiala Târgovişte. Lucrările conferinței au fost postate pe paginile aoșr.ro și valahia.ro.

De asemenea, s-a vorbit despre creșterea vizibilității Filialei Târgoviștea a AOȘR prin creșterea numărului de publicații științifice în reviste de prestigiu internațional, cotate ISI, cu afiliere la AOȘR și s-a propus să fie aleși noi membri în cadrul Filialei Târgoviște – specialiști cu vizibilitate științifică recunoscută în Bazele de date internaționale.

AOȘR-FILIALA TÂRGOVIȘTE