You are currently viewing Peste șase mii de dâmbovițeni vor beneficia, de la începutul anului viitor, de venitul minim de incluziune

Peste șase mii de dâmbovițeni vor beneficia, de la începutul anului viitor, de venitul minim de incluziune

Vești bune pentru persoanele aflate în situații vulnerabile. Aproximativ 6.500 de dâmbovițeni vor beneficia, din ianuarie 2024, de venitul minim de incluziune. Anunțul a fost făcut de prefectul județului Dâmbovița, în cadrul unei întâlniri de lucru cu primarii unităților administrativ-teritoriale din județ, la care au participat Președintele Consiliului Județean, Corneliu Ștefan, și directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecții Sociale, Bogdan Iancu.

Cu această ocazie, Claudia Gilia a supus dezbaterii situația dâmbovițenilor care beneficiază de servicii sociale, solicitându-le edililor să organizeze sesiuni de informare și instruire a asistenților sociali din județ, în contextul aplicării, începând cu anul 2024, a cadrului normativ prevăzut de Legea nr. 196/2016 actualizată.

Conform dispozițiilor legale, beneficiarilor serviciilor sociale li se va acorda, începând cu 01.01.2024, un venit minim de incluziune (VMI), al cărui cuantum se stabilește în baza venitului net lunar ajustat, calculat prin aplicarea coeficienţilor de echivalenţă, corespunzători persoanei singure, respectiv dimensiunii familiei, la venitul net lunar al acesteia.

”Avem nevoie de un stat social prin care să asigurăm bunăstarea și siguranța cetățenilor , inclusiv accesul la servicii de sănătate, educație, locuință și ajutor social. De asemenea, să nu uităm că, pe lângă prevederile legale, trebuie să promovăm construirea unor comunități incluzive, să oferim ajutor direct prin derularea unor acțiuni de voluntariat și să implementăm proiecte menite să sprijine persoanele vulnerabile,” a transmis Prefectul Județului Dâmbovița.

Persoanele apte să lucreze care nu realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit al familiei dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt înregistrate la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în calitate de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii;
b) se află pe lista comunicată, din oficiu, de către serviciul public de asistenţă socială la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, pentru a fi înregistrate ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
Aceste prevederi se aplică și persoanelor fără adăpost.

Pentru componenta venitului minim de incluziune reprezentată de ajutorul de incluziune, cuantumul maxim al acestuia este de 275 lei/lună, cu excepţia persoanei singure cu vârsta de cel puţin 65 de ani, în cazul căreia cuantumul maxim al ajutorului de incluziune este de 400 de lei/lună. Dacă din calculul efectuat pentru stabilirea venitului minim de incluziune rezultă o sumă mai mică de 50 de lei, atunci se acordă 50 de lei.

Componenta venitului minim de incluziune reprezentată de ajutorul pentru familia cu copii se acordă în funcţie de nivelul venitului net lunar ajustat şi numărul de copii din familie.
Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum şi pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit după cum urmează:
a) 107 lei, pentru familia cu un copil;
b) 214 lei, pentru familia cu 2 copii;
c) 321 de lei, pentru familia cu 3 copii;
d) 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi.
Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum şi pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit după cum urmează:
a) 120 de lei, pentru familia cu un copil;
b) 240 de lei, pentru familia cu 2 copii;
c) 360 de lei, pentru familia cu 3 copii;
d) 480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi.
Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună şi 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit după cum urmează:
a) 85 de lei, pentru familia cu un copil;
b) 170 de lei, pentru familia cu 2 copii;
c) 255 de lei, pentru familia cu 3 copii;
d) 340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi.
Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună şi 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit după cum urmează:
a) 110 lei, pentru familia cu un copil;
b) 215 lei, pentru familia cu 2 copii;
c) 325 de lei, pentru familia cu 3 copii;
d) 430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi.

În cazul familiilor care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, ajutorul pentru familia cu copii se acordă cu condiţia ca fiecare copil să fie înscris şi să frecventeze fără întrerupere o formă de organizare a învățământului preuniversitar, respectiv învăţământ cu frecvenţă, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale.
Potrivit datelor comunicate de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dâmbovița, la nivelul județului nostru, vor beneficia de venitul minim de incluziune aproximativ 6.500 de persoane.

AUTOR: F.S.