You are currently viewing Palatele copiilor și cluburile elevilor vor trece la consiliile județene, cu tot cu personal

Palatele copiilor și cluburile elevilor vor trece la consiliile județene, cu tot cu personal

Legea publicată vineri în Monitorul Oficial, prevede și descentralizarea Palatelor copiilor și cluburilor elevilor și trecerea lor de la Ministerul Educației la consiliile județene.

Este vorba despre Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, lege pe care Guvernul Ciolacu și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului.

Legea prevede, la articolul LV, că Ministerul Educației va iniția o lege prin care personalul încadrat în palatele copiilor și cluburile elevilor, administrarea și patrimoniul acestora vor fi transferate la consiliile județene.

„(1) Începând cu data intrării în vigoare a legii prevăzute la alin. (4), serviciile publice aflate în coordonarea /subordonarea /autoritatea unor autorități publice centrale se transferă în autoritatea/coordonarea/ subordonarea consiliilor județene.

(2) Fac parte din categoriile de servicii publice aflate în coordonarea/ subordonarea/ autoritatea unor autorități publice centrale în sensul alin. (1) următoarele:

a) direcțiile județene de familie și tineret care se află în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;
b) direcțiile județene de sport care se află în subordinea Agenției Naționale pentru Sport;
c) palatele copiilor/cluburile elevilor și patrimoniul aferent aflate în subordonarea Ministerului Educației.

(3) Odată cu descentralizarea serviciilor publice prevăzute la alin. (2) și transferul activității acestora către autoritățile publice județene are loc și transferul de patrimoniu, precum și al fondurilor necesarepentru a asigura funcționarea corespunzătoare a acestora.

(4) Preluarea personalului încadrat pe posturi, a patrimoniului, activitățile și responsabilitățile transferate, fondurile necesare care urmează a fi alocate se vor face prin lege la propunerea Guvernului României și inițiativa ministerelor de linie care au în responsabilitate coordonarea serviciilor publice menționate la alin. (2).

(5) Serviciile publice descentralizate potrivit alin. (2) se află în coordonarea metodologică a ministerelor de linie și subordonarea autorităților administrației publice județene și implementează politicile și strategiile publice de interes național, inclusiv programe naționale care sunt date în implementare direcțiilor județene“.

Editor: I.F.A.