You are currently viewing STATISTICĂ: Vezi raportul dintre exporturi și importuri, la nivelul județului Dâmbovița!

STATISTICĂ: Vezi raportul dintre exporturi și importuri, la nivelul județului Dâmbovița!

COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 01.I-30.VI.2023, atât exporturile, cât  şi importurile au scăzut, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, cu 8,7% şi respectiv cu 19,0 %.

În perioada 01.I-30.VI.2023, în judeţul Dâmboviţa, conform estimărilor INS, exporturile FOB au însumat 709414  mii euro, iar importurile CIF au însumat 582698 mii euro.

Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022, în perioada 01.I-30.VI.2023, atât exporturile cât şi importurile au scăzut cu 8,7 % şi respectiv cu 19,0 %.

Excedentul balanţei comerciale (FOB /CIF) a fost în perioada 01.I-30.VI.2023, de 126716 mii euro, în creştere de 2,2 ori faţă de perioada 01.I-30.VI.2022.

În perioada 01.I-30.VI.2023, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: metale comune şi articole din acestea (47,7% la export şi 40,5% la import) şi maşini, aparate şi echipamente electrice (30,8% la export şi 18,9% la import).

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică  Dâmboviţa