You are currently viewing ADR Sud Muntenia: Termenul de depunere a proiectelor pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”, a fost prelungit pana în mai

ADR Sud Muntenia: Termenul de depunere a proiectelor pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”, a fost prelungit pana în mai

ADR Sud Muntenia anunță că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă, a prelungit, până la data de 20 mai 2024 perioada de depunere a proiectelor pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”.

Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de stat regional/ ajutor de minimis este de minimum 200.000 euro și maximum 8.000.000 euro (valoarea cumulată a celor două tipuri de ajutoare).

Solicitanții care doresc să depună proiecte în cadrul acestor apeluri trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-să fie societăți constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile schemei de măsuri de ajutor aplicabile.
-să se încadreze în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii, în sensul prevederilor art. 4, alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Anexei I Definiția IMM la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările si completările ulterioare, atât la data solicitării finanțării, cât și la data acordării finanțării.

Mai multe detalii puteți afla accesând link-ul dedicat proiectului.

AUTOR: F.S.