You are currently viewing Înființarea centrului de colectare prin aport voluntar din municipiul Moreni intră în linie dreaptă

Înființarea centrului de colectare prin aport voluntar din municipiul Moreni intră în linie dreaptă

Municipalitatea morenară anunță că implementează proiectul „Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în municipiul Moreni, județul Dâmbovița”, în valoare de 4.554.183,52 lei, finanțarea fiind 100% asigurată din fonduri europene, prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

În acest moment, procedurile de achiziții publice sunt în derulare, administrația publică locală asigurând amenajarea platformelor, iar Ministerul Mediului containerele pentru deșeuri.

„Centrul de colectare va fi amplasat în zona străzii Industriei, iar prin înființarea acestuia se va asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de grădină, deșeuri din construcții și demolări
Proiectul urmărește dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin crearea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară”, transmite Primăria Moreni.

AUTOR: F.S.