You are currently viewing Jandarmeria Română organizează exercițiul internațional, de nivel operativ „JOINT, CARPATHIANS BLUE SHIELD” – 2024

Jandarmeria Română organizează exercițiul internațional, de nivel operativ „JOINT, CARPATHIANS BLUE SHIELD” – 2024

Între 19 și 24 mai 2024, Jandarmeria Română organizează exercițiul internațional, de nivel operativ, tip JOINT, CARPATHIANS BLUE SHIELD 2024.

Anul acesta tema exercițiului este: Activitatea misiunii de poliție a Uniunii Europene pentru implementarea unui dublu mandat în vederea stabilizării unei situații conflictuale într-o provincie caracterizată de insecuritate.

Thomas Jefferson spunea că „Oamenii buni sunt la fel de necesari în timp de pace ca și în timp de război”, în timp ce John Locke era de părere că „Ordinea este fundamentul pe care se clădește libertatea”.

Ambele citate pe care îmi place să le repet ilustrează perfect importanța fundamentală a forțelor de ordine într-o societate democratică. Ele nu doar acționează ca apărători împotriva amenințărilor imediate, ci joacă un rol crucial în menținerea păcii și ordinii publice, creând un climat favorabil prosperității și bunăstării cetățenilor.

O pregătire riguroasă este esențială pentru ca forțele de ordine să își poată îndeplini misiunea cu eficiență și profesionalism. Exercițiile comune cu alte instituții naționale și internaționale le permit să își armonizeze procedurile, să își consolideze colaborarea și să își perfecționeze abilitățile de reacție rapidă în caz de criză. Cooperarea strânsă cu diverse agenții guvernamentale și organizații non-guvernamentale le oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra problemelor sociale și le permite să adopte o abordare holistică a prevenirii criminalității și a asigurării siguranței publice.

La exercițiul de la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi – Ochiuri au fost prezente următoarele structuri:

– Din cadrul MAI: DSU, IGPR, IGSU si IGAv;

– Structuri din cadrul MApN

– Serviciul de Protecție și Pază;

– Filiala Crucii Roșii Dâmbovița;

– 11 state: Italia, Moldova, Ucraina, Lituania, Franța, Spania, Portugalia, Danemarca, Austria, Estonia și SUA.

– 4 organizații internaționale: EUROGENDFOR, EEAS-CPCC, EUPM Moldova, EULEX KOSOVO.

Scenariul exercițiului a fost creat având în vedere managementul unor situații de criză în domeniul ordinii publice, produse pe fondul conflictelor interetnice dintr-o provincie autonomă caracterizată de insecuritate, ceea ce presupune executarea misiunilor de menținere a păcii în urma unui conflict armat, prin instruirea, sprijinirea forțelor de ordine locale și/sau prin substituirea acestora, dacă situația impune.

Jandarmii români se remarcă prin profesionalismul lor ireproșabil, dedicarea și spiritul de sacrificiu. Ei sunt instruiți riguros în diverse domenii, de la tactici de intervenție la negocierea conflictelor și respectarea drepturilor omului. Totodată, parteneriatele solide cu instituțiile omoloage din alte state permit schimbul de bune practici, consolidarea capacităților de cooperare transfrontalieră și combaterea eficientă a criminalității organizate.

Forțele de ordine bine pregătite, care interacționează eficient cu alte instituții și demonstrează un profesionalism impecabil, reprezintă pilonii esențiali ai unei societăți sigure și prospere. Investiția în pregătirea și modernizarea lor este o investiție în viitorul nostru, asigurând un climat de siguranță și încredere pentru toți cetățenii.

Prin aceste colaborări internaționale, jandarmii români pot învăța și împărtăși cele mai bune practici, sporind astfel eficiența și răspunsul rapid în fața oricăror amenințări.