You are currently viewing Școala Gimnazială Raciu,  com. Raciu, Dâmbovița, anunță începerea implementării proiectului ,,ÎMPREUNĂ VOM REUȘI!”, având codul F-PNRAS-2-2023-0825

Școala Gimnazială Raciu,  com. Raciu, Dâmbovița, anunță începerea implementării proiectului ,,ÎMPREUNĂ VOM REUȘI!”, având codul F-PNRAS-2-2023-0825

Proiectul se va derula în perioada mai 2024 – iunie 2026, are o valoare de 707 000 mii lei, fonduri europene nerambursabile și va fi finanțat prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)- SCHEMA DE GRANTURI PNRAS RUNDA a II-a,  Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR), Componenta 15. Educație, Investiția 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar, având ca obiectiv principal diminuarea riscului de abandon școlar în rândul elevilor de gimnaziu.

Obiectivele specifice proiectului la nivelul Scolii Gimnaziale Raciu, sunt următoarele:

O1 : Reducerea riscului de abandon școlar în rândul elevilor din clasele V-VIII, pâna în anul 2026;

O2: Îmbunătățirea situației la învățătură și a  procentului de promovare la disciplinele de studiu, prin participarea anuală a unui  număr de minim 40 de elevi la programe de pregătire remedială și la activități extracurriculare;

O3: Creșterea ponderii mediilor peste 6,00 și a procentului de promovare la examenul de Evaluare Națională cu cel puțin 20%, prin diversificarea metodelor de pregătire în scopul îmbunătățirii atitudinii față de învățare;

O4: Prevenirea riscului de abandon școlar prin integrarea în mediul favorabil învățării a elevilor aparținând grupurilor vulnerabile, prin participarea acestora până în anul 2026 la programe școlare și extrașcolare menite să faciliteze dobândirea competențelor semnificative pentru dezvoltarea personală;

O5: Dezvoltarea relației elevi – părinți – școală- comunitate prin implicarea până în anul 2026 a cel puțin 20 de părinți în activități de informare și extracurriculare derulate în comunitate;

O6: Creșterea abilităților și competențelor a cel putin 20 de cadre didactice în a înțelege și gestiona cazurile elevilor expuși riscului de abandon școlar.

Manager de proiect: prof..Isari Ionuț

Email contact: isariionut@@yahoo.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.