You are currently viewing MESAJUL ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT NIFON CU PRILEJUL CEREMONIILOR LEGATE DE POMENIREA EROILOR NEAMULUI -ÎNĂLȚAREA DOMNULUI 2024-

MESAJUL ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT NIFON CU PRILEJUL CEREMONIILOR LEGATE DE POMENIREA EROILOR NEAMULUI -ÎNĂLȚAREA DOMNULUI 2024-

Hristos S-a înălțat!

Cu deosebită evlavie pomenim astăzi pe toți eroii și martirii neamului românesc, cei care au apărat, în vremuri crâncene, națiunea noastră prin jertfa, curajul și dăruirea lor, devenind astfel autentice exemple de viață, de credință și de patriotism.
Prin Înălțare, Mântuitorul ridică făptura Sa, prin mijlocirea umanității Sale, până la Dumnezeu și devine, astfel, adevăratul mediator între creație și Creator. De acum, împreună-lucrarea lui Dumnezeu cu omul nu mai are niciun obstacol și nu mai cunoaște nicio limită.
Biserica a instituit în această măreață zi pomenirea tuturor eroilor neamului, zi de cinstire a jertfei acelora care și-au dat viața pentru apărarea credinței strămoșești și a țării noastre. Ca jertfe vii ei s-au înfățișat Domnului, cu credința în cele tari și nepieritoare și cu acea conștiință că apără valorile perene și fundamentele speranței și lumii noastre.
Pilde curajoase de vitejie și de credință, ce au pus mai presus de orice iubirea de neam și de țară, eroii neamului reprezintă statornice repere ale identității noastre naționale care, în momentele decisive ale istoriei, nu au pregetat să facă totul pentru apărarea demnității, integrității și a libertății românilor. De aceea, tinerelor generații avem datoria de a le spune despre jertfa și lupta lor, pentru a duce mai departe, ca o comoară de mare preț, valorile pe care ei le-au trăit și le-au apărat, precum și pentru a da noblețe și sens existenței noastre, mai cu seamă că, de-a lungul timpului, Ortodoxia a constituit fundamentul vieții noastre spirituale și culturale, dăruind înaintașilor noștri stabilitate, rezistență și puterea de a învinge neliniștile vremurilor.
Pomenindu-i, cu recunoștință, pe toți cei care s-au jertfit pentru neamul, țara și credința noastră, invoc binecuvântarea Atotmilostivului Dumnezeu asupra tuturor celor ce-și slujesc patria, cu onoare și credință!

 

† N I F O N

Arhiepiscop și Mitropolit