You are currently viewing Vezi ce acte sunt necesare pentru înscrierea la concursurile pentru ofițer, maistru militar și subofițer

Vezi ce acte sunt necesare pentru înscrierea la concursurile pentru ofițer, maistru militar și subofițer

Centrul Militar Județean Dâmbovița infirmează persoanele interesate care sunt documentele necesare pentru dosarul de candidat, pentru ofițer, maistru militar și subofițer

1) certificatul de naștere, în original;
2) actul de identitate, în original;
3) fișa de examinare medicală, în original;
4) certificat de cazier judiciar, fără înscrisuri, eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii, cu excepția candidaților care nu au împlinit 18 ani;
5) copia diplomei de bacalaureat (însoțită de original) pentru cei care au absolvit liceul sau
adeverință/certificat care atestă că acesta este înmatriculat în ultimul an de studii liceale sau că a absolvit învățământul liceal;
6) actul de identitate soț/soție (după caz);
7) raportul personal, avizat de comandantul unității, copia ultimului contract încheiat cu MApN – doar candidații care provin din rândul personalului militar în activitate (pentru model de raport contactați personalul biroului informare-recrutare);
8) livretul militar (unde este cazul);
9) instrumente de scris.

AUTOR: F.S