You are currently viewing Guvernul a modificat legislația privind locuințele de protocol ale RA-APPS

Guvernul a modificat legislația privind locuințele de protocol ale RA-APPS

​Guvernul a schimbat, în ședința de joi, prin adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, legislaţia privind locuinţele de protocol ale Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS). Conform acestor modificări, vicepreşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor, miniştri şi asimilaţi ai acestora precum şi preşedintele Consiliului Legislativ şi Avocatul Poporului care solicită astfel de locuinţe îşi vor putea deconta chiria şi cheltuielile de întreţinere ori taxele şi impozitele pe clădiri şi terenuri de la instituţiile unde lucrează. 

Conform comunicatului de presă al Executivului, modificările aduse actului normativ care reglementează utilizarea fondului locativ administrat Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” – Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 – vizează regulile aplicabile locuinţelor de protocol şi mecanismul privind atribuirea acestora, în acord cu poziţia şi ierarhia sistematizată a fondului locativ de protocol.

Astfel, atribuirea locuinţei de protocol se face la cererea persoanelor care au acest drept (vicepreşedinţi ai Senatului şi ai Camerei Deputaţilor, miniştri şi asimilaţi aia cestora, precum şi preşedintele Consiliului Legislativ şi Avocatul Poporului) cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, pe bază de contract de închiriere şi prestări servicii încheiat cu persoanele beneficiare, în limita fondului locativ existent.

Atribuirea se face doar dacă persoana respectivă nu deţine în proprietate exclusivă sau în coproprietate, în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, o altă locuinţă care să corespundă criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului.

De asemenea, suportarea costurilor privind atribuirea locuinţelor de protocol revine în integralitate ministerelor şi instituţiilor publice în care îşi desfăşoară activitatea persoanele beneficiare.

O altă modificare vizează posibilitatea ca, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, să se poată asigura şi cheltuielile pentru reparaţii şi investiţii la fondul locativ aflat în administrarea RA-APPS. A fost avută în vedere, în special, faptul că o parte din imobilul ”Palatul Parlamentului” a trecut din administrarea Ministerului Dezvoltării,  Lucrărilor Publice şi Administraţiei în cea a RAAPPS, pentru a servi drept sediu pentru Secretariatul General al Guvernului şi toate entităţile din aparatul de lucru al Guvernului, relocate pe perioada lucrărilor de eficientizare energetică a Palatului Victoria.

De astăzi înainte persoanele care ocupă funcţii eligibile pentru a fi beneficiari pentru o locuinţă de protocol vor beneficia de decontarea sau suportarea chiriei acelei locuinţe de către instituţiile pe care le conduc. De regulă, e vorba despre conducători din instituţiile respective, în condiţiile legii, care sunt, de asemenea, prevăzute. Am avut puţin timp să mă documentez. Lanţul reglementator privind aceste locuinţe de reşedinţe oficiale, reşedinţe de protocol, de serviciu, începe undeva prin pe la mijlocul anilor ’90 şi a fost de mai multe ori modificat. Sunt aduse modificările menţionate de către dumneavoastră. Le repet, ca să fie limpede: persoanele care se califică pentru a beneficia de o locuinţă de protocol vor beneficia de asemenea şi de suportarea chiriei de către instituţia la care lucrează”, a explicat Purtătorul de cuvânt al Guvernului Mihai Constantin, la finalul şedinţei de Guvern.

Editor: IFA