You are currently viewing Informații utile candidaților înscriși la admiterea pentru programele de studii universitare militare de licență

Informații utile candidaților înscriși la admiterea pentru programele de studii universitare militare de licență

În plină perioadă de înscrieri și examene, Centrul Militar Județean Dâmbovița vine cu o serie de informații utile candidaților înscriși la admiterea pentru programele de studii universitare militare de licență

Când se desfășoară concursurile de admitere?
19 iulie: Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
23 iulie: Universitatea Națională de Apărare „Carol I” și Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
24 iulie: Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” și Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”

Testul de verificare a cunoștințelor:
Este tip grilă și cuprinde 36 de itemi, dintre care 9 itemi la disciplina matematică, 9 itemi la disciplina informatică, 18 itemi la disciplina limba engleză.
Durata totală a testului este de 3 ore.
Fiecare item are patru variante de răspuns, dintre care doar una este corectă.
Un sfert din numărul total de itemi au gradul maxim de dificultate.
Punctaj: La disciplinele matematică și informatică, se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. La disciplina limba engleză, se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect.
Nota pentru fiecare disciplină se constituie din punctajul cumulat pentru răspunsurile corecte la itemii corespunzători disciplinei respective, la care se adaugă câte un punct din oficiu.
Media la test se calculează astfel:
Media = 0,5xNotăMatematică + 0,3xNotăInformatică + 0,2xNotăEngleză
Atenție! Candidații trebuie să obțină o medie de cel puțin 5 pentru a trece testul de verificare a cunoștințelor. Sub această medie, candidații vor fi declarați „respins”.

AUTOR: F.S.