You are currently viewing PRIMĂRIA COMUNEI BEZDEAD: Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

PRIMĂRIA COMUNEI BEZDEAD: Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

COMUNICAT DE PRESĂ

Denumire județ: DÂMBOVIȚA

Denumire UAT: Bezdead

UAT Bezdead si OCPI DÂMBOVIȚA anunța publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Bezdead, sectoarele cadastrale nr. 29 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

Data de început a afișării: 01.07.2024

Data de sfârșit a afișării:  29.08.2024

Adresa locului afișării publice: Localitatea Bezdead, județul Dâmbovița.

Repere pentru identificarea locației: Sediul Primăriei Bezdead, județul Dambovița.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Bezdead, județul Dâmbovița.

Alte indicații pentru cei interesați:

Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/