You are currently viewing UAT Răcari si OCPI DÂMBOVIȚA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Răcari

UAT Răcari si OCPI DÂMBOVIȚA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Răcari

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: DÂMBOVIȚA
Denumire UAT: Răcari
UAT Răcari si OCPI DÂMBOVIȚA anunța publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Răcari, sectoarele cadastrale nr. 8,18 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 01.07.2024
Data de sfârșit a afișării: 29.08.2024

Adresa locului afișării publice: Localitatea Răcari, județul Dâmbovița.
Repere pentru identificarea locației: Sediul Primăriei Răcari, județul Dambovița.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Răcari, județul Dâmbovița.

Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/