You are currently viewing Programul lucrărilor de infrastructură rutieră din județul Dâmbovița, în perioada 25 – 30.06.2024

Programul lucrărilor de infrastructură rutieră din județul Dâmbovița, în perioada 25 – 30.06.2024

COMUNICAT DE PRESĂ

Consiliul Judeţean Dâmboviţa informează participanţii la traficul rutier că, în perioada 25 – 30 iunie 2024, va desfășura, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități de infrastructură rutieră:
1. Siguranța circulației
– semnalizare rutieră conform adreselor Consiliului Județean Dâmbovița
2. Amenajare parcare incinta Spitalul Județean de Urgență Târgoviște – Platformă
3. Covor bituminos DJ 710A sector Valea Lungă, km 7+000-12+450
4. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanturi și rigole pavate, podețe laterale pe DJ 702E,
la Cobia
5. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanturi și rigole pavate, podețe laterale pe DJ 702B,
la Raciu
6. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanturi și rigole pavate, podețe laterale DJ pe 710A,
la Valea Lungă
7. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanturi și rigole pavate, podețe laterale DJ pe 710A,
la Vârfuri
8. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanturi și rigole pavate, podețe laterale DJ pe 702A,
la Crânguri – Voia
9. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanturi și rigole pavate, podețe laterale pe DJ 702B,
la Cândești
10. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanturi și rigole pavate, podețe laterale pe DJ 702H,
la Morteni
11. Estetică rutieră DJ 721 Târgoviște – Gura Șuții – Produlești – DN 7
12. Estetică rutieră DJ 711B Cazaci – Racovița – Bucșani
13. Estetică rutieră DJ 702 G Ionești – Pătroaia Deal – limită județ Argeș
14. Estetică rutieră DJ 611 Petrești – Vișina – Fierbinți – Glogoveanu
15. Estetică rutieră DJ 503 Șelaru – limită județ Teleorman
16. Estetică rutieră DJ 711 Târgoviște – Băleni – Bujoreanca
17. Defrișare și toaletare arbori și subarboret pe DJ 702D Viișoara – Geangoești – Mogoșești –
Dragomirești – Hulubești
18. Reabilitare și modernizare DJ724 Malu cu Flori – Pucheni
19. Modernizare DJ 503 și DJ 611 pe traseul limită județ Teleorman – Glogoveanu – Fierbinți – limită județ Argeș – etapa II
20. Pod de legătură între DJ 714 și Camping Zănoaga

Compartimentul Imagine, Relații Externe, Consiliul Județean Dâmbovița