You are currently viewing Deficitul bugetar a crescut la 3,40% din PIB în primele cinci luni ale anului

Deficitul bugetar a crescut la 3,40% din PIB în primele cinci luni ale anului

Execuția bugetului general consolidat în primele cinci luni ale anului 2024 s-a încheiat cu un deficit de 60,10 miliarde lei, respectiv 3,40% din PIB față de deficitul de 36,91 miliarde lei, respectiv 2,30% din PIB aferent celor cinci luni ale anului 2023, anunță Ministerul de Finanțe.
Veniturile totale au însumat 225,38 miliarde lei în primele cinci luni ale anului 2024, înregistrând o creștere de 14,1% (an/an), susținută cu precădere de încasările din venituri curente – impozit pe profit, contribuții de asigurări, impozit pe salarii, TVA și venituri nefiscale.
Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 21,12 miliarde lei, consemnând o dinamică pozitivă de 19,7% (an/an). Veniturile din impozitul pe salarii au înregistrat un avans de 20,6%, peste evoluția fondului de salarii din economie (17,8%), evoluția acestei categorii de încasări fiind influențată de modificarea reglementărilor privind facilitățile fiscale acordate salariaților din sectorul construcții, agricol, industria alimentară și a activităților de creare de programe pentru calculator (O.U.G. nr. 93/2023 și Legea nr. 296/2023), majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată (H.G. nr. 900/2023), precum și majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată (H.G. nr. 900/2023). Totodată, evoluții pozitive au fost înregistrate și în cazul încasărilor din impozitul pe veniturile din pensii (58,3%) și aferente declarației unice (13,7%). Pe de altă parte, dinamica încasărilor din impozitul pe dividende rămâne în teritoriul negativ (-15,7%), pe fondul efectului de bază ridicat din ianuarie 2023 (creșterea semnificativă a dividendelor distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2022, cu reținerea cotei de impozit de 5%).
Contribuțiile de asigurări au înregistrat 78,18 miliarde lei, în creștere cu 20,7% (an/an), peste evoluția fondului de salarii din economie. Evoluția acestor încasări a fost influențată pozitiv de modificarea reglementărilor privind facilitățile fiscale acordate salariaților din sectorul construcții, agricol, industria alimentară și a activităților de creare de programe pentru calculator (O.U.G. nr. 93/2023 și Legea nr. 296/2023), majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată (H.G. nr. 900/2023) și majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară (O.U.G. nr. 93/2023), iar negativ de restituirea sumelor reținute cu titlul de CASS din veniturile din pensii (efect bugetar de -0,14 miliarde lei, conform O.U.G. nr. 4/2023).

Încasările din impozitul pe profit au însumat 10,09 miliarde lei, consemnând o creștere de 37,9% (an/an), susținută de avansul veniturilor din impozitul pe profit, inclusiv impozitul minim pe cifra de afaceri de la agenții economici și impozitul pe profit de la bănci comerciale (+38,2%). Evoluția acestei categorii de încasări a fost influențată și de redirecționarea din impozitul pe profit a sumei pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat, conform Legii nr. 322/2021 (-0,3 miliarde lei). Încasările nete din TVA au înregistrat 47,89 miliarde lei, în creștere cu 18,1% (an/an). De asemenea, valoarea restituirilor de TVA s-a majorat cu 8,5% față de nivelul rambursat în aceeași perioadă a anului trecut (12,90 miliarde lei în ianuarie-mai 2024, comparativ cu 11,89 miliarde lei în ianuarie-mai 2023). Evoluția încasărilor din taxa pe valoare adăugată a fost susținută și de modificările fiscale aduse prin Legea nr.296/2023, precum creșterea cotei de TVA pentru alimente cu zahăr adăugat (peste 10g/100g produs), pentru dreptul de utilizare a facilităților sportive, transportul de persoane în scop turistic, pentru livrarea locuințelor ca parte a  politicii sociale, livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență. Veniturile din accize au însumat 15,80 miliarde lei, înregistrând o creștere de 3,8%, susținută de sporul încasărilor din accizele pentru produsele energetice (+13,3%), în contextul unei evoluții pozitive a consumului de carburanți. Totodată, dinamica încasărilor din accizele pentru produsele din tutun și-a atenuat declinul (-8,3%), pe fondul avansului pozitiv semnificativ din luna mai a.c. Evoluția lunară a încasărilor din accize prezintă în general o volatilitate mai ridicată, determinată de politica operatorilor economici de antrepozitare fiscală a produselor accizabile.

Veniturile nefiscale au însumat 17,62 miliarde lei, înregistrând un avans de 17,5% (an/an). Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 16,56 miliarde lei, în scădere cu 4,2% (an/an). Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 285,48 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 21,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe anul 2024 au înregistrat o creștere cu 1,6 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2023, de la 14,6% din PIB la 16,2% din PIB.
Cheltuielile de personal au însumat 63,87 miliarde lei, în creștere cu 20,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 3,6% din PIB, cu 0,3 puncte procentuale mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, ținând cont de creșterile salariale acordate în anul 2023. Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost de 38,01 miliarde lei, în creștere cu 25,7% comparativ  cu aceeași perioadă a anului precedent. O creștere se reflectă la bugetele locale, respectiv 19,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, precum și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 26,9% pentru decontarea medicamentelor cu și fără contribuție personală și a medicamentelor utilizate în programele naționale de sănătate. Cheltuielile cu dobânzile au fost de 15,99 miliarde lei, cu 1,58 miliarde lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent. Cheltuielile cu asistența socială au fost de 92,19 miliarde lei în creștere cu 12% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea de la 1 ianuarie 2024, cu 13,8% a punctului de pensie, respectiv de la 1.785 lei la 2.032 lei, a îndemnizației sociale pentru pensionari (pensia minimă) de la 1.125 lei la 1.281 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2023 din 29 noiembrie 2023 privind sistemul public de pensii.

Cheltuielile cu asistența socială au fost influențate și de plățile suportate de la bugetul de stat pentru compensarea facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale, respectiv pe cele cinci luni ale anului 2024, au fost în sumă de 1,93 miliarde lei. Cheltuielile cu subvențiile au fost de 8,13 miliarde lei, în principal, această sumă reprezintă subvenții pentru transportul de călători, pentru sprijinirea producătorilor agricoli, precum și pentru schema de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale al consumatorilor noncasnici (910,58 milioane lei) care reprezintă 11,2% din total subvenții. Alte cheltuieli  au fost de 7,66 miliarde lei, reprezentând în principal, burse pentru elevi și studenți, susținerea cultelor, despăgubiri civile, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților potrivit Legii nr.165/2013 și a Legii nr.164/2014. Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 20,79 miliarde lei, cu 3,38% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 37,8 miliarde lei, fiind de 1,48 ori mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, când au fost în valoare de 25,5 miliarde lei.

Editor: IFA