You are currently viewing Astăzi, încep probele scrise ale Bacalaureatului, pentru peste 3 mii de elevi dâmbovițeni

Astăzi, încep probele scrise ale Bacalaureatului, pentru peste 3 mii de elevi dâmbovițeni

Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2024, continuă săptămâna aceasta, cu probele scrise, după ce s-au finalizat probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.

Probele scrise ale examenului național de bacalaureat se vor desfășura în perioada 01 – 05 iulie 2024. Din totalul de 3080 de elevi din clasele terminale ( a XII-a și a XIII-a ), 2634 de elevi sunt înscriși din seria curentă (85,52%), iar 446 de elevi sunt înscriși din promoția anterioară (14,48%), conform situației centralizate de către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița.

Calendarul probelor scrise ale examenului național de bacalaureateste următorul:
1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
5 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00
9 – 11 iulie 2024: Soluționarea contestațiilor
12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale

Probele scrise se vor desfășura în 13 centre de examen din județul Dâmbovița.

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30.

Pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungire (cu cel mult două ore) candidaţii cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile judeţene, conform Procedurii de asigurare a condiţiilor privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor putea folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la matematică şi geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. Hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc.), precum şi a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări…

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidaţii surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Pe durata desfăşurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

Evaluarea digitalizată a lucrărilor se va desfășura într-un centru zonal de evaluare și în două puncte de lucru, stabilite la nivelul județului Dâmbovița.

Un candidat este declarat promovat la Examenul Național de Bacalaureat dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiţii: a susţinut probele de evaluare a competenţelor, a susţinut toate probele scrise și a fost notat cu minimum 5 la fiecare dintre acestea, obținând, în final, cel puţin media 6 la probel scrise.

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovițapune la dispoziția celor interesați o linie Telverde –0800816245-pentru sesizarea eventualelor nereguli privind desfășurarea examenului național de BACALAUREAT.

AUTOR: F.S.