You are currently viewing Cauți un job? 474 de locuri de muncă vacante prin AJOFM Dâmbovița!

Cauți un job? 474 de locuri de muncă vacante prin AJOFM Dâmbovița!

COMUNICAT DE PRESĂ

Persoanele calificate, interesate să ocupe un loc de muncă, pot accesa unul dintre cele 443 de posturi vacante aflate astăzi în baza de date a AJOFM Dâmbovița.

Dintre acestea menționăm:

  • lucrător gestionar, lăcătuș mecanic, maistru instalator în construcții, operator la fabricarea nutrețurilor combinate, operator vânzări prin telefon, dispecer centru alarmă, instalator instalații tehnico – sanitare, mecanic auto, ambalator manual, agent de intervenție și pază, confecționer articole textile, factor poștal, crescător păsări, agent servicii client, îngrijitor clădiri, manipulant mărfuri, montator subansamble, stivuitorist, vânzător, agent comercial, ajutor bucătar, ajutor ospătar, operator vânzări prin telefon, vânzător la domiciliul clientului, agent de vânzări, grafician calculator, operator ghișeu bancă, operator calculator, recepționer hotel, recepționer medical, șofer autoturisme și camionete, croitor, agent securitate, bucătar, cartonagist, electrician în construcții, confecționer – montator tâmplărie aluminiu, macaragiu, magaziner, strungar universal, laborant chimist, mașinist la mașini pentru terasamente, lucrător – sortator la deșeuri reciclabile și vulcanizator.

Pentru persoanele cu studii superioare sunt ofertate 11 posturi:

  • inginer construcții civile, inginer zootehnist, medic veterinar, lucrător comercial, secretară, manager și inginer ecolog.

Muncitorii necalificati au la dispoziție 20 locuri de muncă în domeniul construcțiilor.

Detalii suplimentare se pot obţine:

-site: www.anofm.ro – ajofm dambovita – rubrica persoane fizice – locuri de muncă vacante;

Telefon: 0245/620635

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița