You are currently viewing Parteneriat între Universitatea „Valahia” din Târgoviște și Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.

Parteneriat între Universitatea „Valahia” din Târgoviște și Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.

Astăzi, Universitatea „Valahia” din Târgoviște și Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. au semnat un acord de parteneriat, ce vizează colaborarea în domeniul educațional și de cercetare, precum și sprijinirea dezvoltării profesionale a studenților și specialiștilor implicați.

Parteneriatul are drept scop asigurarea bazei de practică și acordarea de burse private pentru studenții Universității „Valahia” din Târgoviște; participarea specialiștilor Uzinei de Produse Speciale Dragomirești la cursuri și conferințe organizate de Universitatea „Valahia” din Târgoviște; realizarea studiilor de cercetare în parteneriat; susținerea activităților științifice din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște; precum și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

Acest acord marchează un pas important în consolidarea relațiilor dintre mediul academic și cel industrial, facilitând schimbul de cunoștințe și experiență între cele două instituții. De asemenea, parteneriatul oferă studenților oportunități valoroase de a aplica cunoștințele teoretice în practică, contribuind la formarea lor profesională și la dezvoltarea carierei.