You are currently viewing APIA: Producătorii din domeniul apicol pot depune cererile de plată şi documentele doveditoare pentru intervenţiile în acest sector până la data de 31 iulie 2024

APIA: Producătorii din domeniul apicol pot depune cererile de plată şi documentele doveditoare pentru intervenţiile în acest sector până la data de 31 iulie 2024

COMUNICAT DE PRESĂ

 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează producatorii din domeniul apicol ca pot depune cererile de plată şi documentele doveditoare pentru intervenţiile in acest sector pana la data de 31 iulie 2024 inclusiv, stabilite in cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027si finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat.

Solicitanţii depun o singură cerere de plată la Centrele APIA, însoţită de documentele justificative pentru cheltuielile din  perioada 1 ianuarie – 31 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Institutia noastra pune la dispoziţia beneficiarilor formularele necesare implementării intervenţiilor aferente sectorului apicol in format letric sau accesând link-ul: https://apia.org.ro/directia-masuri-de-piata/apicultura/anul-2024/

Apicultorii care au efectuat achiziții de produse/servicii înainte de publicarea în M.O.F 538 din 10.06.2024 a O.M.A.D.R. nr.228/2024, trebuie să respecte condițiile de eligibilitate prevăzute în ghidul solicitantului “Sprijin financiar pentru intervențiile aferente sectorului apicol din cadrul planului strategic PAC 2023-2027 ” ISA-PS 2023, ediția I, care poate fi consultat accesând următorul link: https://apia.org.ro/directia-masuri-de-piata/apicultura/anul-2023/ .

Plata sprijinului financiar se va efectua de către APIA după finalizarea  controalelor administrative si pe teren in vederea  centralizarii sumelor eligibile cu încadrarea în plafonul alocat pentru fiecare intervenţie.

Solicitanții au obligatia păstrarii și arhivarii tuturor documentelor care au legătură cu intervențiile in sectorul apicol 2023-2027 pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la întocmirea acestora.