You are currently viewing Pucioasa, oportunități de dezvoltare

Pucioasa, oportunități de dezvoltare

  • Post category:ACTUAL

Stațiunea Pucioasa, cândva perlă a turismului balnear românesc, ar putea beneficia de finanțare consistentă pentru nu mai puțin de patru proiecte de investiții în infrastructura specifică, sursa de finanțare constituind-o Comisia Națională de Strategie şi Prognoză (CNSP)

Informația a fost furnizată de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, care a anunțat că primarul orașului a promis că va depune 4 proiecte cu solicitare de finanțare de la CNSP.

play-rounded-fill

Proiectele respective ar reprezenta un adevărat balon de oxigen pentru administrația din Pucioasa, care se străduiește să depășească problemele moștenite, fără a avea, însă, resurse suficiente pentru această întreprindere titanică.

Pe lângă fondurile atrase prin PNDL I și II, fonduri europene sau credite angajate de administrație, finanțarea prin CNSP poate ajuta la rezolvarea unor probleme stringente, în materie de infrastructură balneară, de sănătate și agrement, după cum remarcă Alexandru Oprea.

Schema de finanțare amintită de președintele CJD și pe care Orașul Pucioasa ar putea accesa până 800.000 de euro (pentru toate cele 4 proiecte), a fost instituită prin Hotărâre de Guvern la sfârșitul lunii mai a acestui an și este, în esență, așa cum scrie în prezentarea actului normativo schemă de ajutor de minimis pentru finanțarea Programului de investiţii, modernizare şi dezvoltare a infrastructurii în staţiunile balneare sau balneoclimatice. Programul guvernamental are scopul să stimuleze și să încurajeze investițiile în unităţile medico-balneare şi de recuperare, să contribuie la crearea sau modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, la crearea de noi locuri de muncă, precum și calificarea și profesionalizarea personalului ce activează în domeniu.

Bugetul anual maxim este reprezentat de echivalentul în lei a 130 milioane de euro, iar bugetul alocat pentru 2019 este de 400 milioane de lei credite de angajament şi 80 milioane de lei credite bugetare pentru realizarea de plăți în baza angajamentelor legale emise.

Prin Program se poate acorda fiecărui beneficiar o alocare financiară nerambursabilă de maxim 200.000 euro, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului.

Proiectele care ar urma să primească finanțare de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză vizează:

  • lucrări de construcție, extindere şi reabilitare de capacitați turistice de alimentație publică şi cazare, precum şi a capacităților de tratament balnear;
  • construcția, extinderea şi reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive şi de agrement din staţiunile balneare;
  • achiziția de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
  • construcția, extinderea și reabilitarea de centre de informare turistică şi dotarea acestora;
  • alte obiective de investiţii prin care societăţile comerciale contribuie la dezvoltarea staţiunii balneare respective;
  • cheltuieli cu achiziționarea și derularea de programe de formare și calificare profesională a lucrătorilor în unități de alimentație publică și unitățile hoteliere și a specialiștilor în domeniul sănătății, angajați ai beneficiarului și implicați în implementarea proiectului finanțat;

Așadar, o nouă oportunitate pentru orașul-stațiune din nordul județului. În ce măsură va fi fructificată această ocazie, rămâne de văzut. Cert este că bani sunt, sprijin de la CJD – fără nici un dubiu, strădania administrației de a atrage fonduri pentru dezvoltare – evidentă.

Sursa: preluare BazarMedia.ro