You are currently viewing În această dimineață, au loc tratamentele de combatere a insectelor de disconfort, în municipiul Târgoviște

În această dimineață, au loc tratamentele de combatere a insectelor de disconfort, în municipiul Târgoviște

Încă dinainte de ora 6.00, liniștea municipiului Târgoviște a fost spartă de sunetul avionului, care pulveriza substanțe pentru combaterea insectelor de disconfort. Acțiunea, inițiată de administrația locală vizează ţânţari, muşte, omizi, tigru de platan și se desfășoară pe toată suprafaţa Municipiului Târgovişte, inclusiv în cartierele Priseaca şi Sagricom.

Substanţele folosite pentru combaterea dăunătorilor sunt insecticidele „Aqua K-Othrine EW20” și „SOLFAC TRIO 140 NF”, produse avizate de Ministerul Sănătății. Ele nu sunt dăunătoare pentru oameni și nici pentru mediul înconjurător, însă sunt toxice pentru albine și organismele acvatice.

Pentru evitarea intoxicațiilor familiior de albine se vor lua măsuri de închidere a stupilor sau de îndepărtare a acestora la o distanță de 10 kilometri față de locul unde se execută tratamentul.

De asemenea, trebuie evitat pășunatul și consumul de fructe în zonele supuse tratamentului.

AUTOR: F.S.