You are currently viewing A fost publicat termenul limită pentru depunerea formularului  398 ”Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop)”

A fost publicat termenul limită pentru depunerea formularului  398 ”Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop)”

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dambovita reamintește contribuabililor, persoane impozabile care sunt înregistrate în România pentru utilizarea regimului special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe, prevăzut la art. 3152 din Codul fiscal, că trebuie să depună, prin mijloace electronice, declaraţia specială de TVA pentru fiecare lună, indiferent dacă au fost sau nu efectuate vânzări la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe în perioada fiscală de raportare,  potrivit modelului stabilit în anexa III din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194  – formularul 398 ”Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop)”.

Declaraţia specială de TVA se depune până la sfârşitul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite de declaraţie.

Menționăm că  Formularul 398, ”Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop)”, pentru luna mai 2022, se depune până la sfârşitul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite de declaraţie, respectiv până joi, 30 iunie 2022.

Precizăm că, pentru administrarea regimului special prevăzut la art. 3152 din Codul fiscal, organul fiscal competent este Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți, din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București.

Bază legală: Art.315^2 alin.(18) din Legea nr.  227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1387/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, precum și pentru modificarea unor prevederi procedurale, cu modificările și completările ulterioare.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa