You are currently viewing Peste 170 de contracte de finanțare semnate de autoritățile dâmbovițene, cu ADR Sud Muntenia

Peste 170 de contracte de finanțare semnate de autoritățile dâmbovițene, cu ADR Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia anunță că, până la această dată, în cadrul Axei prioritare 4, Obiectiv specific 4.4, unde au putut fi depuse proiecte ce au vizat creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă s-au transmis 15 aplicații în valoare totală de 72,69 milioane de lei, ce au solicitat 65,68 milioane de lei – fonduri nerambursabile. Pentru 12 aplicații depuse s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 44,11 milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 33,97 milioane de lei.

La nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia au fost transmise până acum 2.175 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,60 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,46 miliarde de lei. Pentru 925 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 9,97 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de peste 7,9 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Dâmbovița au transmis 352 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 3,25 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 2,38 miliarde de lei. Pentru 171 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 1,62 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare peste 1,31 miliarde de lei.

AUTOR: F.S.