You are currently viewing UAT Ocnița achiziționează clădiri și terenuri situate în intravilanul localității, în vederea construirii de locuințe sociale

UAT Ocnița achiziționează clădiri și terenuri situate în intravilanul localității, în vederea construirii de locuințe sociale

UAT Ocnița își exprimă intenția de a achiziționa clădiri și terenuri, situate în intravilanul localității, în vederea construirii de locuințe sociale.

Condiții:

-să existe acte de proprietate;

-proprietatea să nu fie grevată de sarcini;

-impozitele și taxele achitate la zi.

Cei interesați pot depune cererile, la secretariatul UAT Ocnița, informează primarul comunei dâmbovițene, Barcău Eduard.

AUTOR: F.S.