You are currently viewing Dâmbovițenii se pot înscrie, mâine, în Programul „Casa Verde Fotovoltaice”

Dâmbovițenii se pot înscrie, mâine, în Programul „Casa Verde Fotovoltaice”

Dâmbovițenii își vor putea depune, mâine, dosarele pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice, conform calendarului publicat pe site-ul AFM, sistemul fiind același ca și pentru celelalte regiuni, primul venit, primul servit. La ora 10.00, vor începe înscrierile pentru toată Regiunea Sud Muntenia – judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman. Bugetul alocat acestei regiuni este de 280.900.000 lei.

Pentru a se putea înscrie în programul prin care obțin bani de la stat pentru instalarea unor sisteme de panouri solare, persoanele fizice trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Mai exact, potrivit ghidului de finanțare a programului Casa Verde Fotovoltaice, cuprins în Ordinul Ministrului Mediului 1.063/2023, poate beneficia de finanțare persoana fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

-are domiciliul în România;

-nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local;

-domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul;

-este proprietar al imobilului-construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară. În cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, este proprietar/ deține un drept de folosință și asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară. Nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcție și/ sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;

-imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice, cu excepția cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară. De asemenea, destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este doar pentru locuință sau anexe care o deservesc;

-se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice și verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanțat.

Astfel, în cazul persoanelor fizice, este eligibil proiectul care se implementează la adresa menționată ca domiciliu în cartea de identitate.

De cealaltă parte, nu sunt eligibili pentru a aplica la programul „Casa Verde” solicitanții care:

-au beneficiat de finanțare în cadrul programului derulat în temeiul Ordinului nr. 1.287/2018 (cel ce conține vechiul ghid), pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanțare;

-au încheiat contract de finanţare cu AFM aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul programului, pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanțare;

-urmează să încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul programului, contract de finanţare pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanțare.

Finanțarea de la stat pentru instalarea de sisteme fotovoltaice este în valoare de maximum 20.000 de lei, cu condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.

AUTOR: F.S.