You are currently viewing ​Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului legea care modifica Codul Administrativ

​Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului legea care modifica Codul Administrativ

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Parlamentului pentru reexaminare legea care modifică Codul administrativ și prevede ca evaluarea funcţionarilor publici să se facă anual, prin intermediul sistemului informatic al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

În vederea evitării unor dificultăţi în aplicare, cu impact direct asupra gestionării resurselor umane de către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 369 din Codul administrativ, dar şi asupra carierei funcţionarilor, considerăm că legea se impune a fi reexaminată de Parlament”, potrivit președintelui.

Totodată, legea introduce „evaluarea nivelului competenţelor digitale” în categoria elementelor ce trebuie avute în vedere la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici.

Preşedintele precizează că voinţa iniţiatorului a fost aceea de a crea cadrul legal pentru gestionarea în mediul online doar a rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale de către ANFP, şi nu a întregului proces de evaluare care se va gestiona, integral, în mediul online.

Considerăm că soluţia legislativă propusă nu se corelează cu celelalte prevederi ale Codului administrativ care reglementează evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. (..) Aşadar, procesul de evaluare a performanţelor profesionale din perspectiva Codului administrativ este unul complex, care implică o relaţionare directă între funcţionarul public şi superiorul/superiorii săi ierarhici pe parcursul unui întreg an calendaristic, prin monitorizarea constantă şi actualizarea, dacă este cazul, a obiectivelor individuale, astfel încât să fie asigurată îndeplinirea obiectivelor instituţionale”, precizează şeful statului.

Președintele menţionează că ”este necesar ca normele să fie reglementate în mod clar, previzibil şi în limitele unor repere concrete astfel încât destinatarii acestora să îşi poată adapta în mod corespunzător conduita, pentru a se asigura aplicarea eficientă a noilor dispoziţii şi respectarea standardelor de calitate a legii, aşa cum acestea au fost dezvoltate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale cu privire la dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie”, se arată în comunicat.

La finalul sesiunii legislative, Parlamentul României a transmis Preşedintelui României, în vederea promulgării, Legea pentru modificarea şi completarea art. 485 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Legea modifică şi completează art. 485 din Codul administrativ, în sensul introducerii prevederii potrivit căreia evaluarea funcţionarilor publici se va face anual, prin intermediul sistemului informatic al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, începând cu data de 1 ianuarie 2025, pentru anul anterior.

Editor: I.F.A.