You are currently viewing În localitățile Mogoșani, Mătăsaru și Costeștii din Vale va fi derulat exercițiul de alarmare a populației în caz de inundații!

În localitățile Mogoșani, Mătăsaru și Costeștii din Vale va fi derulat exercițiul de alarmare a populației în caz de inundații!

  • Post category:ACTUAL

În data de 27 iulie 2023, începând cu ora 10:00, se va executa un exercițiu cu tema “Activitatea autorităților responsabile pe linia gestionării situațiilor de urgență generate de inundații în UAT Mogoșani, UAT Mătăsaru, UAT Costeștii din Vale”, în cadrul căruia se vor activa și sistemele de avertizare acustică a populației, prin introducerea semnalului “ALARMĂ LA DEZASTRE”.

Populaţia nu trebuie să intre în panică, fiind vorba doar de un exerciţiu prin care se doreşte testarea modului de gestionare a situațiilor de urgență generate de inundații, de către autoritățile publice centrale și locale din Unitățile Administrativ Teritoriale Mogoșani, Mătăsaru și Costeștii din Vale, județul Dâmbovița.

Acest exercițiu va presupune în același timp verificarea funcționării sistemului de înștiințare-alarmare și a audibilității semnalelor pe teritoriul Unităților Administrativ Teritoriale. Semnalul introdus va fi ALARMĂ LA DEZASTRE care constă în 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele și anunţă iminenţa/producerea unui dezastru.

Pe timpul desfăşurării acestei activităţi, locuitorii nu trebuie să-şi întrerupă activitatea normală, deoarece acest exerciţiu implică doar personalul de la nivelul administraţiei publice locale.