You are currently viewing Licitație deschisă pentru vânzarea activului, ce include clădiri și teren, deținut de Infinity Capital Investments S.A., situat în Târgoviște – Bdul. Carol I, nr. 20

Licitație deschisă pentru vânzarea activului, ce include clădiri și teren, deținut de Infinity Capital Investments S.A., situat în Târgoviște – Bdul. Carol I, nr. 20

ANUNȚ DE VÂNZARE

activ deținut de Infinity Capital Investments S.A., situat în Târgoviște, Bdul. Carol I, nr. 20, jud. Dâmbovița.

Infinity Capital Investments S.A., cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, nr. 1, jud. Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/1210/1993, organizează în data de 09.08.2023 ora 13:00, la adresa din Craiova, str. Tufănele, nr. 1, jud. Dolj, licitație competitivă deschisă pentru vânzarea activului, ce include clădiri și teren, deținut de Infinity Capital Investments S.A., situat în Târgoviște, Bdul. Carol I, nr. 20, jud. Dâmbovița.

Vânzarea se face în întregime, pentru întreg activul, nu în mod individual sau fracționat.

La ședința de licitație se pot prezenta persoane fizice și/sau juridice române sau străine care fac dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute în regulamentul de organizare și desfășurare a Licitației și în caietul de sarcini

Documentele sunt disponibile pe site-ul Infinity Capital Investments S.A. la următorul link: https://www.infinitycapital.ro/ro/anunturi/2023/targoviste.html

Prețul de pornire al licitației este de 675.000 RON. Se aplică TVA în funcție de dispozițiile legale.

Garanția de participare la licitație este de 67.500 RON.