You are currently viewing DÂMBOVIȚA: 49 de familii si persoane singure, beneficiare a unor ajutoare de urgență din partea Guvernului României

DÂMBOVIȚA: 49 de familii si persoane singure, beneficiare a unor ajutoare de urgență din partea Guvernului României

COMUNICAT DE PRESĂ

Guvernul a aprobat prin H.G. nr. 780/2023 acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 1.283.200 lei din creditele bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pe anul 2023.

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dambovita a acordat in aceasta perioada ajutoare de urgență in suma totala de 167.700 lei pentru sprijinirea unui numar total de 49 de familii si persoane singure care se afla in situatii de necesitate cauzate de incendii, inundatii, ori situatii deosebite determinate de starea de sanatate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune sociala, in vederea ameliorarii situatiei socio-materiale, de locuit si de sanatate ale acestora.

Propunerile de ajutoare de urgenta au la baza anchetele sociale efectuate de catre Agentia Teritoriala pentru Plati si Inspectie Sociala Dambovita. Din analiza anchetelor sociale rezulta urmatoarele:

– 2 familii s-au aflat in situatii de necesitate cauzate de incendii. Pentru depasirea acestei situatii li s-au acordat ajutoare de urgenta in suma totala de 12.000 lei;

– 2 familii au fost afectate de inundatii. Pentru depasirea acestei situatii li sau acordat ajutoare de urgenta in suma totala 9.000;

– 45 familii si persoane singure s-au aflat in situatii de necesitate cauzate de sanatate si excluziune sociala. Pentru depasirea acestei situatii li s-au acordat ajutoare de urgenta in suma totala de 146,700 lei;

Plata ajutoarelor de urgenta se se asigura din bugetul aprobat pe anul 2023, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.