You are currently viewing Dan Alexandru Tică: S-au realizat paşii legali pentru acordarea primelor de carieră didactică şi de carieră profesională

Dan Alexandru Tică: S-au realizat paşii legali pentru acordarea primelor de carieră didactică şi de carieră profesională

Ministerul Educaţiei a realizat paşii legali necesari pentru acordarea primelor de carieră didactică şi a primelor de carieră profesională, pentru a respecta termenele asumate prin OUG nr. 58/2023, astfel încât tichetele să ajungă la personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, respectiv să fie încărcate până la sfârşitul lunii octombrie, anunță inspectorul școlar general adjunct al ISJ Dâmbovița, Dan Alexandru Tică, printr-un mesaj postat pe pagina sa de socializare.

Începând cu această toamnă, vor fi acordate următoarele prime:
-prima de carieră didactică (1.500 de lei) pentru personalul didactic și didactic auxiliar aflat în activitate în anul școlar 2022-2023 în învățământul preuniversitar și cel universitar de stat.
-prima de carieră profesională (500 de lei) pentru personalul nedidactic aflat în activitate în anul școlar 2022-2023 în învățământul preuniversitar și cel universitar de stat”, anunță Dan Alexandru Tică.

Prima de carieră didactică se acordă pentru susținerea cadrelor didactice în eforturile acestora pentru îmbunătățirea continuă a competențelor educaționale și obținerea de performanțe școlare/universitare în procesul educațional și se decontează din fonduri externe nerambursabile pentru următoarele categorii principale de cheltuieli:

-cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;
-cheltuieli pentru echipamente IT
-cheltuieli privind cărți de specialitate, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora
-un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice ale cadrelor didactice.
Prima de carieră didactică se acordă într-o singură tranșă, respectiv în luna octombrie 2023 și va putea fi utilizată în anul școlar 2023—2024.

Prima de carieră profesională este pentru sprijinul personalului nedidactic. Aceasta are drept scop susținerea participării la cursuri de pregătire profesională, dar și acoperirea unor nevoi didactice individuale.

AUTOR: F.S.